Trang: 1  2  
1
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
2
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
3
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
4
Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
5
Giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
6
Đăng ký khai sinh TT SM
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Thị Trấn Sông Mã
7
Đăng ký khai sinh TT SM
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Nà Nghịu
8
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
9
Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
10
Cấp bản sao từ sổ gốc
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
11
Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
12
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
13
Tạm ngừng, giải thể Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
14
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố văn hóa
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
15
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
16
Thực hiện hỗ trợ mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
17
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
18
Đăng ký kết hôn
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
19
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Thị Trấn Sông Mã
20
Đăng ký khai sinh TT SM
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Chiềng Khương
Trang: 1  2