Trang: 1  2  
1
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
2
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
3
Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
4
Đăng ký giám hộ
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Thị Trấn Sông Mã
5
Đăng ký khai sinh
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Thị Trấn Sông Mã
6
Đăng ký khai sinh
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Nà Nghịu
7
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
8
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
9
Cấp bản sao từ bản chính
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
10
Đăng ký thành lập Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
11
Đăng ký thay đổi, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thành lập hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
12
Tạm ngừng, giải thể Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Kế hoạch và Đầu tư - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
13
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố văn hóa
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
14
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
15
Thực hiện hỗ trợ mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
16
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - Thông tin và Truyền thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
17
Đăng ký kết hôn
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Nà Nghịu
18
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Thị Trấn Sông Mã
19
Đăng ký khai sinh
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Chiềng Khương
20
Đăng ký khai sinh
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Xã Chiềng Khoong
Trang: 1  2